บันทึกขุนเขาต่างแดน ๐๑

 
"ระหว่างก่อนที่จะไปต่อรถตู้เ พื่อไปยังเส้นทางเดินเขาแห่งเมื องไซกุง (Sai Kung)
ผมมองภาพด้านหน้า สิ่งก่อสร้างเหล่านี้ทำให้ผมไม่สามารถมองเห็นภูเขาที่อยู่ข้างหน้าได้เลย 
 
ไม่ผิดแต่อย่างใด ที่ใครจะชื่นชอบเส้นทางไหน 
ตึกตระหง่านฟ้าอาจจะเป็นสวรรค์ของบางคน ซึ่งไม่ต่างจากผมที่โปรดปรานขุนเขาลูกมหึมา"
 
 
วิษณ์ (บอย)
@ บันเทิงเชิงเขาในต่างแดน

Comment

Comment:

Tweet